Úřední deska

Zápisy z jednání zastupitelstva obce

27.4.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
28.4.2014 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vodslivy zpráva auditorů z kontroly hospodaření obce, která se uskutečnila dne 18.10.2013 a 25.4.2014
« 1 2 » »|